Menu

Witkiewicz nowym prezesem Cube.ITG, Girek - wiceprezesem

Witkiewicz nowym prezesem Cube.ITG, Girek - wiceprezesem

Po rezygnacji, jaką złożył 12 czerwca 2015 r. Jacek Kujawa, dotychczasowy Prezes Zarządu CUBE.ITG, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła funkcję Prezesa Pawłowi Witkiewiczowi, od ponad pięciu lat związanemu z GK CUBE.ITG.

Spółka poinformowała również w dzisiejszym komunikacie giełdowym, że skład Zarządu CUBE.ITG wzmocni Wiceprezes Marek Girek, który nowe obowiązki będzie łączył z funkcją Prezesa Zarządu Data Techno Park. Wiceprezes Arkadiusz Zachwieja nadal będzie nadzorował pion finansów. Z kolei Paweł Witkiewicz obok funkcji pełnionych w CUBE.ITG będzie również Wiceprezesem w DTP, gdzie trzyosobowy Zarząd uzupełnia Krzysztof Bednarek. Zmiany w Zarządach GK CUBE.ITG to efekt przejęcia 66 proc. udziałów w spółce ITMED, oraz pośrednio DTP i włączenie tych spółek do Grupy Kapitałowej CUBE.ITG, o czym Spółka informowała na początku czerwca br.

Jak podkreśla Zarząd CUBE.ITG, strategia Spółki pozostaje bez zmian i zakłada konsekwentne przekształcanie firmy w czołową grupę na rynku usług IT w Polsce, w czym ma pomóc połączenie doświadczenia integratorskiego CUBE.ITG SA z kompetencjami i ofertą ITMED Sp. z o.o. Długofalowa strategia CUBE.ITG SA zakłada również synergię ofert i usług w ramach Grupy Kapitałowej. Z kolei ITMED sp. z o.o., którego spółką zależną jest Data Techno Park, wpisuje się w tę strategię, dysponując potencjałem, zarówno technologicznym i infrastrukturalnym, jak i specjalistycznym know how.

- Nowy skład zarządów spółek Grupy Kapitałowej CUBE.ITG ma pomóc w realizacji strategicznych celów i zwiększyć efektywność poszczególnych spółek oraz doprowadzić do jak najszybszej i najpełniejszej synergii podmiotów i ofert – mówi Paweł Witkiewicz, dotychczasowy Wiceprezes i nowy Prezes Zarządu CUBE.ITG. – Jesteśmy skoncentrowani na celu, jakim jest rozwój sprzedaży i oferty oraz konsekwentne doskonalenie jakości usług oraz dalsza poprawa rentowności grupy kapitałowej – dodaje Witkiewicz.

Grupa CUBE.ITG jest integratorem o silnych kompetencjach inżynierskich, świadczy usługi w zakresie doradztwa biznesowo-technologiczno-technicznego, produkcji, integracji, wdrożenia, a także utrzymania wyspecjalizowanych rozwiązań własnych i firm partnerskich. Spółka dostarcza rozwiązania IT dla wielu sektorów, takich jak: bankowość i finanse, ochrona zdrowia, sieci sprzedaży, multimedia, administracja publiczna, telekomunikacja i energetyka.

Działalność ITMED Sp. z o.o. związana jest z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki. Spółka zależna od ITMED Sp. z o.o. - Data Techno Park Sp. z o.o. jest właścicielem Medycznego Centrum Przetwarzania Danych ItQ Data Center, wyposażonego w sprzęt i oprogramowanie w zakresie świadczenia usług w obszarze e-Zdrowia, a także dla klientów z innych sektorów w kilku modelach: SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), FaaS (Framework as a Service) i PaaS (Platform as a Service).

Paweł Witkiewicz jest Absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Od sierpnia 2012 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu CUBE.ITG. Z branżą IT związaniu od roku 1998 (jako Project Manager w Mayo Clinic & Foundation oraz Impel SA, a następnie Account Manager i Dyrektor Handlowy w ComputerLand SA/SygnitySA). W styczniu 2010 roku zajął stanowisko Prokurenta oraz Dyrektora Generalnego w firmie Innovation Technology Group SA, od grudnia 2010 Wiceprezesa Zarządu. Od lipca 2011 do maja 2015 roku był Prezesem Zarządu w firmie SI ALMA Sp. z o.o. W dniu dzisiejszym został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu CUBE.ITG.

Marek Girek, Prezes Zarządu Data Techno Park i nowo powołany Wiceprezes CUBE.ITG, jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zarządzaniu i organizowaniu procesów medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, doradztwie dla publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej. Autor programów szkoleniowych z zakresu systemów rozliczeń dla zakładów opieki zdrowotnej. Specjalista w zarządzaniu zespołami wieloosobowymi w zakresie wdrażania technologii IT w służbie zdrowia, modernizacji infrastruktury, usprawniania zarządzania i modelowania procesów biznesowych.

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.